Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PWS - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 31,55 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PWS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 55,54% so với cùng kỳ, lãi 10,8 tỷ đồng.

12/09/2023

PWS: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

27/07/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - -34,600 CP

27/07/2023

PWS: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch giảm 34,600 cổ phiếu

26/07/2023

PWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

PWS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PWS - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 8,64 tỷ đồng.

22/06/2023

PWS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

21/06/2023

PWS: Quyết định xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản

19/06/2023

PWS: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

13/06/2023

PWS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

17/05/2023

PWS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PWS của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.năm 2022

12/05/2023

PWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/05/2023

PWS: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 28/4/2023)

08/05/2023

BCTC 1/2023 PWS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 4,93 tỷ đồng tăng 162,39% so với cùng kỳ.

05/05/2023

PWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/05/2023

PWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/04/2023

PWS: Báo cáo tài chính quý 1/2023