DNSE Detail Stock PWS

UPCOM: CTCP Cấp thoát nước Phú Yên

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

PWS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

460 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

33.40 tỷ

Doanh thu

131 tỷ

0.52%

870.74

0

-0.03

25.33%

7.66%

6.60%

51.21%

11.52%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Nước Aqua One

59.64%

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Phú Yên

38.42%

Khác

1.94%

Tin tức & Sự kiện