Tin tức & sự kiện

28/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PXA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,98 tỷ đồng, giảm 69,84% so với cùng kỳ.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PXA - Lợi nhuận quý 3 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,01 tỷ đồng.

22/08/2023

PXA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

22/08/2023

Tồn kho doanh nghiệp bất động sản còn bao nhiêu?

Tổng giá trị hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục giảm trong quý 2 và tính đến cuối tháng 6/2023, giá trị này giảm hơn 3% so với đầu năm, về gần 440 ngàn tỷ đồng, theo thống kê từ VietstockFinance.

04/08/2023

PXA: Báo cáo tài chính quý 2/2023

25/07/2023

PXA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

PXA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PXA - Lợi nhuận Quý 2 gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 0,28 tỷ đồng.

13/07/2023

PXA: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức lần 2 và Thông báo mời họp lần 3

04/07/2023

PXA: Đính chính thông tin ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2

30/06/2023

PXA: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 không đủ điều kiện tổ chức và Thông báo mời họp lần 2

23/06/2023

PXA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2023

PXA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXA của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

19/05/2023

PXA: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/05/2023

PXA: Báo cáo tài chính quý 1/2023

16/05/2023

PXA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

12/05/2023

Tiền đổ mạnh vào cổ phiếu thép

11/05/2023

PXA: Báo cáo thường niên 2022

08/05/2023

BCTC 1/2023 PXA ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,26 tỷ đồng quý I.