DNSE Detail Stock PXA

UPCOM: CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An

Bất động sản công nghiệp

logo

PXA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

18.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.22 tỷ

Doanh thu

58.48 tỷ

0.12%

-19.30

0

-0.25

-353.98%

-2.89%

-0.60%

24.14%

151.67%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An

40.5%

Trần Thị Toàn

24.36%

CTCP Đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmark

11.67%

Phùng Thị Hoa Phượng

4.93%

Khác

18.54%

Tin tức & Sự kiện