Tin tức & sự kiện

19/01/2023

QBS: Giải trình BCTC quý 4/2022 và báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

15/11/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

15/11/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh phối trộn và đóng gói phân bón NPK tại TP. Hải Phòng

20/10/2022

QBS: Giải trình BCTC quý 3/2022 và khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

20/10/2022

QBS: BCTC quý 3 năm 2022

21/09/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền cho cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính

14/09/2022

QBS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Văn Thực

30/08/2022

QBS: Giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

19/08/2022

QBS: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

18/08/2022

QBS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Thực

15/08/2022

QBS: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

15/08/2022

QBS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

QBS: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

02/08/2022

QBS: Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

29/07/2022

QBS: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

29/07/2022

QBS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính

22/07/2022

QBS: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

22/07/2022

QBS: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

22/07/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp