Tin tức & sự kiện

11/08/2022

QHD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

QHD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

QHD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

QHD: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

QHD: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

QHD: Nguyễn Văn Dũng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 214,000 CP

20/06/2022

QHD: Nguyễn Thị Huệ - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 275,500 CP

20/06/2022

QHD: Nguyễn Thị Hảo - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 274,717 CP

17/06/2022

QHD: Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 148,800 CP

17/06/2022

QHD: Nguyễn Hữu Mải - Ủy viên HĐQT - đã bán 276,207 CP

31/05/2022

QHD: Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 148,800 CP

31/05/2022

QHD: Nguyễn Thị Hảo - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 274,717 CP

31/05/2022

Ủy viên HĐQT QHD và người nhà đăng ký bán gần 14% vốn

Từ ngày 30/05-28/06/2022, Ủy viên HĐQT CTCP Que hàn điện Việt Đức (HNX: QHD) - ông Nguyễn Hữu Mải và người có liên quan đăng ký thoái toàn bộ vốn đang sở hữu (13.86%) tại Công ty.

27/05/2022

QHD: Đính chính thông tin Tên TV HDQT tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

27/05/2022

QHD: Nguyễn Văn Dũng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 214,000 CP

27/05/2022

QHD: Nguyễn Hữu Mải - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 276,207 CP

27/05/2022

QHD: Nguyễn Thị Huệ - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 275,500 CP

04/05/2022

QHD: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

QHD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

QHD: Báo cáo tài chính quý 1/2022