Tin tức & sự kiện

26/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHD của CTCP Que hàn điện Việt Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức. Địa chỉ: Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/01/2023 khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
ü Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Bắt đầu từ ngày 06/01/2023, người sở hữu chứng khoán cung cấp giấy chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán chưa lưu ký: (Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu...) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại phòng Kế toán tài chính của công ty).năm 2022

20/12/2022

QHD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/12/2022

Dừng phát hành cổ phiếu trả cổ tức, QHD chuyển sang chia tiền mặt

CTCP Que hàn điện Việt - Đức (HNX: QHD) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/12.

13/12/2022

QHD: thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022

27/10/2022

QHD: Dừng phát hành cổ phiếu trả cổ tức

26/10/2022

QHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

QHD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/08/2022

QHD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

QHD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

QHD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

QHD: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

QHD: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

QHD: Nguyễn Thị Hảo - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 274,717 CP

20/06/2022

QHD: Nguyễn Thị Huệ - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 275,500 CP

20/06/2022

QHD: Nguyễn Văn Dũng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 214,000 CP

17/06/2022

QHD: Nguyễn Hữu Mải - Ủy viên HĐQT - đã bán 276,207 CP

17/06/2022

QHD: Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 148,800 CP

31/05/2022

Ủy viên HĐQT QHD và người nhà đăng ký bán gần 14% vốn

Từ ngày 30/05-28/06/2022, Ủy viên HĐQT CTCP Que hàn điện Việt Đức (HNX: QHD) - ông Nguyễn Hữu Mải và người có liên quan đăng ký thoái toàn bộ vốn đang sở hữu (13.86%) tại Công ty.

31/05/2022

QHD: Nguyễn Thị Hảo - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 274,717 CP

31/05/2022

QHD: Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 148,800 CP