Tin tức & sự kiện

17/01/2024

BCTC Quý 4/2023 QHD - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 6,42 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ.

28/12/2023

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/CP

20/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/12

19/12/2023

Que hàn điện Việt Đức (QHD) sắp trả cổ tức tỷ lệ 20%

18/12/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/12

07/11/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/11

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 QHD - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 98,37% so với cùng kỳ, lãi 5,52 tỷ đồng.

13/09/2023

QHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2023

QHD: THông báo tỷ lệ sở hữu Nước Ngoài

18/08/2023

QHD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

01/08/2023

QHD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

BCTC Quý 2/2023 QHD - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 6,64 tỷ đồng.

24/07/2023

QHD: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/06/2023

QHD: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

29/05/2023

QHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2023

QHD: Báo cáo tài chính quý 1/2023

08/05/2023

QHD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 QHD - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 5,18 tỷ đồng tăng 1,72% so với cùng kỳ.