Tin tức & sự kiện

29/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHW của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
· Địa chỉ: Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh – Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
· Thời gian: Từ 8h sáng đến 16h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 11/10/2023
· Người liên hệ: Lê Thị Mai Chi – 0559.922.040
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, Giấy giới thiệu (trường hợp cổ đông là tổ chức). Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng và Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản thì đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website của Công ty tại http://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong và gửi về Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

28/09/2023

QHW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/09/2023

QHW: Quyết định Hội đồng quản trị

31/07/2023

QHW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/04/2023

QHW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/04/2023

QHW: Bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên ủy ban kiểm toán Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Chí Thành có đơn xin từ nhiệm

22/03/2023

QHW: Báo cáo thường niên 2022

21/03/2023

QHW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/03/2023

Thị trường giảm điểm, khối ngoại "quay xe" bán ròng hơn 350 tỷ đồng

02/03/2023

BCTC 2022 QHW - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 40 tỷ đồng.

01/03/2023

QHW: Báo cáo tài chính năm 2022

23/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHW của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023; phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/02/2023

QHW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/01/2023

QHW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

QHW: Thông báo về việc ký Thỏa thuận kiểm toán BCTC 2022

28/12/2022

QHW: Thông báo về việc ký thỏa thuận kiểm toán báo cáo tài chính 2022

02/11/2022

QHW: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

22/09/2022

QHW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHW của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
· Địa chỉ: Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh – Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
· Thời gian: Từ 8h sáng đến 16h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 10/10/2022
· Người liên hệ: Lê Thị Mai Chi – 0559.922.040
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, Giấy giới thiệu (trường hợp cổ đông là tổ chức). Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng và Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản thì đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website của Công ty tại http://nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong và gửi về Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/09/2022

QHW: QHW công bố ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền