Tin tức & sự kiện

05/02/2024

BCTC Quý 4/2023 QNC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 70,26 tỷ đồng.

05/11/2023

Lãnh đạo TGDĐ làm việc không lương; HHV lấn sang đường sắt; Doanh nghiệp xi măng đồng loạt báo lỗ

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 QNC - Lợi nhuận quý 3 gấp 3,8 lần so với cùng kỳ, đạt 39,03 tỷ đồng.

21/10/2023

Ngành vật liệu xây dựng gặp khó, 1 doanh nghiệp ngành xi măng vẫn báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

05/09/2023

QNC: Bổ sung giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét

05/09/2023

QNC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

QNC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

28/07/2023

BCTC Quý 2/2023 QNC - Lợi nhuận Quý 2 gấp 22 lần so với cùng kỳ, đạt 35,71 tỷ đồng.

26/07/2023

QNC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

26/07/2023

QNC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

07/07/2023

QNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/06/2023

QNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2023

QNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2023

QNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/05/2023

QNC: Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 QNC - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 20,33 tỷ đồng tăng 8,57% so với cùng kỳ.

27/04/2023

QNC: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

27/04/2023

QNC: Báo cáo tài chính quý 1/2023

16/04/2023

BCTC 2022 QNC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 90 tỷ đồng.

06/04/2023

QNC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu QNC trên hệ thống giao dịch UPCoM