DNSE Detail Stock QNC

UPCOM: CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Sản xuất xi măng

logo

QNC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

420 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

63.26 tỷ

Doanh thu

1,445 tỷ

6.93%

1,055.60

0

0.65

0%

10.05%

3.83%

11.36%

104.25%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tô Ngọc Hoàng

38.07%

CTCP Đầu Tư BLUECEM Vietnam

20.57%

Konex Ltd

15.45%

Đỗ Hoàng Phúc

2.89%

Khác

23.02%

Tin tức & Sự kiện