Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 QNW - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 1,38 tỷ đồng.

19/01/2024

'Bóng dáng' Hoàng Thịnh Đạt tại Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

10/01/2024

Một doanh nghiệp cấp nước trên sàn chứng khoán bị thanh tra chỉ ra loạt sai phạm

10/01/2024

Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi vi phạm về khai thác sử dụng tài nguyên nước

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 QNW - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 11,84% so với cùng kỳ, lãi 3,98 tỷ đồng.

26/10/2023

Dưới tay đại gia Hoàng Văn Dương, Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi làm ăn ra sao?

13/09/2023

QNW: Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt Phương án và định mức giá tiêu thu nước sạch của QNW (áp dụng từ ngày 06/9/2023)

30/08/2023

QNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

30/08/2023

QNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

11/08/2023

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNW của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân. đợt 1 năm 2022

11/08/2023

QNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/08/2023

QNW: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

31/07/2023

QNW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

QNW: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

24/07/2023

QNW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

23/07/2023

BCTC Quý 2/2023 QNW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 5,03% so với cùng kỳ, lãi 3,86 tỷ đồng.

22/07/2023

QNW: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

03/07/2023

QNW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

29/06/2023

QNW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/05/2023

QNW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông