Tin tức & sự kiện

31/01/2023

QNW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

BCTC 4/2022 QNW - Lợi nhuận giảm 48,2% trong năm 2022.

21/10/2022

QNW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

QNW: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

QNW: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

30/08/2022

QNW: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

29/08/2022

QNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

QNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

11/08/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 124 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNW của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,42%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 342 đồng). Trong đó:
+ Cổ tức năm 2020: 1,24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 124 đồng)
+ Cổ tức năm 2021: 2,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 218 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

11/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 218 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNW của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,42%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 342 đồng). Trong đó:
+ Cổ tức năm 2020: 1,24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 124 đồng)
+ Cổ tức năm 2021: 2,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 218 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

05/08/2022

QNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/08/2022

QNW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

QNW: Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế

25/07/2022

QNW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

QNW: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

QNW: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền

15/07/2022

QNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền

01/07/2022

QNW: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

QNW thoát diện hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (UPCoM: QNW) ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch từ ngày 29/06.

28/06/2022

QNW: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 22/06/2022)