DNSE Detail Stock QNW
QNW

UPCOM: CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/09/2022

CẬP NHẬT

30/09/2022

Tổng quan

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Xây dựng công trình công ích
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

EPS

542

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

342

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

30/08/2022

QNW: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

30/08/2022

QNW: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

29/08/2022

QNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

QNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

11/08/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 124 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNW của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,42%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 342 đồng). Trong đó:
+ Cổ tức năm 2020: 1,24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 124 đồng)
+ Cổ tức năm 2021: 2,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 218 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

11/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 218 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNW của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,42%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 342 đồng). Trong đó:
+ Cổ tức năm 2020: 1,24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 124 đồng)
+ Cổ tức năm 2021: 2,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 218 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Hoàng Văn Dương

Tổng giám đốc

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Xây dựng công trình công ích
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...

Lịch sử phát triển:

- Trước đây là Nhà máy nước Quảng Ngãi, được hình thành năm 1963
- Ngày 03/02/2010 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành QĐ số 152/QĐ-UBND về việc chuyển CT TNHH MTV Cấp thoát nước và XD Quãng Ngãi thành CTCP Cấp thoát nước và XD Quãng Ngãi
- Ngày 24/02/2010, CT chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với tên gọi là CTCP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi với VĐL là 48.795.220.000 đồng
- Ngày 26/12/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

13.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của QNW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.0 năm)


Ban giám đốc

21.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của QNW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 21.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 95.91% công ty.