Tin tức & sự kiện

26/01/2024

BCTC Quý 4/2023 QPH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 22,06 tỷ đồng, giảm 4,25% so với cùng kỳ.

15/11/2023

Chủ thủy điện Châu Thắng ở Nghệ An là ai?

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 QPH - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 15,62 tỷ đồng, giảm 1,13% so với cùng kỳ.

30/07/2023

QPH: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

30/07/2023

QPH: Báo cáo tài chính quý 2/2023

29/07/2023

BCTC Quý 2/2023 QPH - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 1% so với cùng kỳ, lãi 18,15 tỷ đồng.

24/07/2023

6/7 cổ phiếu ‘họ FLC’ bị hủy niêm yết bắt buộc

23/07/2023

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 24/7 – 28/7: Loạt tên tuổi lớn chuẩn bị trả cổ tức, gồm Vietcombank, Thế Giới Di Động, Vinasun,..., cao nhất lên tới 40%

21/07/2023

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QPH của CTCP Thủy điện Quế Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong tại địa chỉ: Bản Đỏn Cớn, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; hoặc tại Văn phòng giao dịch: Tầng 8, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/08/2023 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân hoặc Giấy ủy quyền của tổ chức (nếu Cổ đông là tổ chức).năm 2021

21/07/2023

Một doanh nghiệp thủy điện duy trì mức cổ tức 20% năm thứ 6 liên tiếp

CTCP Thủy điện Quế Phong (UPCoM: QPH) thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20% - mức chia cổ tức được Công ty giữ nguyên trong 6 năm liên tiếp từ 2016.

21/07/2023

QPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/07/2023

QPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

QPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/07/2023

QPH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

12/05/2023

QPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 QPH - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 17,3 tỷ đồng tăng 0,42% so với cùng kỳ.

28/04/2023

QPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2023

QPH: Báo cáo tài chính quý 1/2023

24/04/2023

QPH: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QPH của CTCP Thủy điện Quế Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.thuydienquephong.com.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.thuydienquephong.com.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng trên Website www.thuydienquephong.com.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.