Tin tức & sự kiện

12/08/2022

QPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

QPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

QPH: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

03/08/2022

QPH: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

QPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/04/2022

QPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

QPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QPH của CTCP Thủy điện Quế Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.thuydienquephong.com.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.thuydienquephong.com.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng trên Website www.thuydienquephong.com.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

24/03/2022

QPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

QPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2022

QPH: Báo cáo thường niên 2021

10/03/2022

QPH: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

09/03/2022

QPH: Báo cáo tài chính năm 2021

18/02/2022

QPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

QPH: Báo cáo tài chính quý 4/2021

21/01/2022

QPH: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

08/12/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QPH của CTCP Thủy điện Quế Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong tại địa chỉ: bản Đỏn Cớn, xá Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; hoặc tại Văn phòng giao dịch: tầng 8, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/12/2021 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân hoặc Giấy ủy quyền của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/11/2021

QPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/11/2021

QPH sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

HĐQT CTCP Thủy điện Quế Phong (UPCoM: QPH) vừa thông qua Nghị quyết trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

22/11/2021

QPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị