Tin tức & sự kiện

01/02/2023

QPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

QPH: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

19/01/2023

BCTC 4/2022 QPH - Lợi nhuận tăng 5,39% trong 2022.

18/01/2023

QPH: Báo cáo tài chính quý 4/2022

13/01/2023

Tổng Giám đốc Thủy điện Quế Phong bị UBCKNN phạt 75 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành quyết định xử phạt hành chính về 2 hành vi vi phạm của ông Lê Thái Hưng với tổng số tiền 75 triệu đồng.

13/01/2023

Mua cổ phiếu QPH và KDM từ năm 2018 không báo cáo HNX, Tổng giám đốc QPH bị phạt tiền

Uỷ  ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Thái Hưng (Hà Nội) với tổng số tiền là 75 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng đã mua 10.000 cổ phiếu vào ngày 25/12/2018. Đến ngày 18/01/2021, ông Lê Thái Hưng đã bán 46.500 cổ phiếu KDM dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 364.000 cổ phiếu, chiếm 5,12% xuống còn 317.500 cổ phiếu, chiếm 4,47% và không còn là cổ đông lớn của KDM nhưng không báo cáo HNX.

25/10/2022

QPH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

QPH: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

12/08/2022

QPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

QPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

QPH: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

02/08/2022

QPH: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

QPH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

QPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/05/2022

QPH: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

02/05/2022

QPH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/04/2022

QPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

QPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QPH của CTCP Thủy điện Quế Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.thuydienquephong.com.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.thuydienquephong.com.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng trên Website www.thuydienquephong.com.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

23/03/2022

QPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022