Tin tức & sự kiện

16/01/2023

QTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/01/2023

Phiên 13/1: Khối ngoại "quay đầu" bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, thỏa thuận đột biến EIB

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch cuối tuần với diễn biến đầy tích cực. Trên HNX, khối ngoại mua ròng với giá trị gần 28 tỷ đồng IDC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 10 tỷ đồng, ngoài ra dòng vốn ngoại còn tìm tới CEO, PVI, PLC, SHS... với giá trị mua ròng mỗi mã dao động 1-7 tỷ đồng. Ngược lại, DHT, ONE, QTC,.... bị bán ròng mạnh nhất trên HNX, song giá trị chỉ khoảng vài chục triệu đồng.

12/01/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTC của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 01/2023.
          - Nội dung xin ý kiến: Thay đổi phương pháp phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
          - Địa điểm thực hiện: Tại CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du, P.An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

03/01/2023

QTC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/01/2023

QTC: Thống báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

23/12/2022

QTC: Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi phương pháp phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đá

02/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTC của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận Tải Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 15/12/2022 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.năm 2021

22/11/2022

QTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/11/2022

QTC: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

21/11/2022

QTC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

14/11/2022

QTC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

07/11/2022

QTC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

04/11/2022

QTC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

08/09/2022

QTC: Bố sung cổ phiếu QTC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

31/08/2022

QTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

QTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

QTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

QTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

QTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

13/07/2022

QTC: Thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022