Tin tức & sự kiện

19/09/2022

RTB: Quyết định Hội đồng quản trị phê duyệt bán tài sản thanh lý

15/09/2022

RTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2022

RTB: Thông báo về việc nhận cổ tức còn lại năm 2021

06/09/2022

RTB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021

12/08/2022

RTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý III/2022

05/08/2022

RTB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

RTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

RTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bàn giao đất về địa phương để thực hiện công trình Đường ĐT 794

21/07/2022

RTB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

Cao su Tân Biên lãi sau thuế hơn 191 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 41%

CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022. Lãi sau thuế nửa đầu năm tăng 41% so với cùng kỳ, lên hơn 191 tỷ đồng.

13/07/2022

RTB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

05/07/2022

RTB: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/06/2022

RTB: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

28/06/2022

RTB: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

17/06/2022

RTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/06/2022

RTB: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 15/06/2022)

30/05/2022

RTB: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

26/05/2022

RTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

RTB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

Thu nhập khác tác động mạnh đến kết quả của doanh nghiệp cao su trong quý đầu năm

Sau khi tạo đáy trong tháng 9/2021, giá cao su thế giới trong quý 1/2022 đã có đà phục hồi ấn tượng. Điều này đã giúp nhiều doanh nghiệp cao su trong nước ghi nhận kết quả khả quan trong 3 tháng đầu năm.