DNSE Detail Stock RTB

UPCOM: CTCP Cao su Tân Biên

Nuôi trồng và chế biến cao su

logo

RTB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,445 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

241 tỷ

Doanh thu

1,050 tỷ

57.54%

2,735.84

0

0.20

-30.26%

13.54%

10.92%

31.50%

7.27%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

98.46%

Khác

1.54%

Tin tức & Sự kiện