Tin tức & sự kiện

28/07/2023

S12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

Chứng khoán KB Việt Nam ra mắt chương trình miễn lãi suất margin cho khách hàng

30/06/2023

S12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/06/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

13/06/2023

S12 tiếp tục bị hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu CTCP Sông Đà 12 (UPCoM: S12).

13/06/2023

S12: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

13/06/2023

S12: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

13/06/2023

S12: Thông báo về trạng thái chứng khoán

12/06/2023

S12: Báo cáo thường niên 2022

12/06/2023

S12: Báo cáo tài chính năm 2022

09/06/2023

S12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2023

S12: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

S12: Thông báo về trạng thái chứng khoán

10/05/2023

S12 lùi thời gian trả cổ tức 2011 lần 9

CTCP Sông Đà 12 (UPCoM: S12) mới đây tiếp tục thông báo lùi thời gian trả cổ tức năm 2011 bằng tiền. Đây là lần thay đổi thứ 9 và thời gian lùi cổ tức tận 2 năm.

09/05/2023

S12: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

26/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S12 của CTCP Sông Đà 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 12, số nhà V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/06/2023

25/04/2023

S12: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

ĐHĐCĐ Vietcombank: Lãi trước thuế quý 1 đạt 11,200 tỷ đồng

Sáng ngày 21/04, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2023- 2028.

20/04/2023

S12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/02/2023

S12: Báo cáo quản trị công ty năm 2022