Tin tức & sự kiện

01/03/2024

BCTC 2023 S72 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

15/01/2024

Cập nhật lợi nhuận năm 2023: Nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần, nhóm Hóa chất giảm mạnh

13/01/2024

BCTC Quý 4/2023 S72 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,23 tỷ đồng.

10/10/2023

S72: Báo cáo tài chính quý 3/2023

04/09/2023

Ai đứng sau hai dự án dân cư gần 1.6 ngàn tỷ đồng bị thu hồi tại Hà Nam?

UBND tỉnh Hà Nam có quyết định chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư và các quyết định liên quan chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án dân cư có tổng vốn đầu tư gần 1.6 ngàn tỷ đồng.

23/08/2023

S72: Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch 10% trên báo cáo tài chính bán niên 2023

15/08/2023

S72: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

19/07/2023

S72: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

BCTC Quý 2/2023 S72 - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,13 tỷ đồng, giảm 86,25% so với cùng kỳ.

13/07/2023

S72: Báo cáo tài chính quý 2/2023

22/06/2023

S72: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 1/2023 S72 ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 3 tỷ đồng quý I.

20/04/2023

S72: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/04/2023

S72: Báo cáo tài chính quý 1/2023

24/03/2023

S72: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2023

BCTC 2022 S72 - Tiếp tục đà tăng trưởng lợi nhuận đạt 10 tỷ đồng tăng trưởng 88,03% so với cùng kỳ.

17/03/2023

2 cổ phiếu 'họ' Sông Đà bị đưa vào diện cảnh báo

16/03/2023

S72: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo với cổ phiếu S72

16/03/2023

S72: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu S72 trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/03/2023

S72: Giải trình ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 chấp thuận có ý kiến ngoại trừ