Tin tức & sự kiện

09/10/2023

SAC: Thay đổi nhân sự

03/10/2023

SAC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

14/09/2023

Hé lộ chiêu lừa đảo của quỹ mạo danh SAC Capital

Ngày 03/07, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát cảnh báo tình trạng giả mạo văn bản lừa đảo nhà đầu tư về việc đăng ký thành lập quỹ đại chúng SAC Capital VN.

26/07/2023

SAC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/07/2023

SAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

12/07/2023

Cảnh báo tình trạng mạo danh Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) lừa đảo đầu tư

04/07/2023

Cảnh báo giả mạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để lừa đảo

03/07/2023

Loạt cơ quan quản lý ngành chứng khoán bị mạo danh

03/07/2023

Giả mạo văn bản UBCKNN lập quỹ đầu tư SAC Capital VN

Ngày 03/07, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát cảnh báo tình trạng giả mạo văn bản của UBCKNN, lừa đảo nhà đầu tư về việc đăng ký thành lập quỹ đại chúng.

03/07/2023

SSC cảnh báo việc giả mạo văn bản của SSC về việc đăng ký thành lập quỹ đại chúng

03/07/2023

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước lên tiếng cảnh báo về việc giả mạo đăng ký thành lập quỹ, lừa đảo nhà đầu tư

23/06/2023

SAC: Quyết định Hội đồng quản trị

01/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAC của CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (Số 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/06/2023 và xuất trình Sổ cổ đông, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền của Công ty (nếu cổ đông là tổ chức)

31/05/2023

SAC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/05/2023

SAC: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022

23/05/2023

SAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/05/2023

SAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/05/2023

SAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/04/2023

SAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAC của CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau