Tin tức & sự kiện

19/01/2023

SAC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/11/2022

SAC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/08/2022

SAC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAC của CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (Số 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 29/07/2022 và xuất trình Sổ Cổ đông, chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền của Công ty (nếu cổ đông là tổ chức).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp đến làm thủ tục nhận cổ tức, đề nghị làm Giấy ủy quyền cho người nhận cổ tức (Giấy ủy quyền của cổ đông cá nhân cần có chứng thực bởi Ủy ban nhân dân Phường, xã, thị trấn hoặc Phòng công chứng).
               + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

07/07/2022

SAC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/07/2022

SAC: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức

28/06/2022

SAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

SAC lên kế hoạch 2022 đi ngang

CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (UPCoM: SAC) dự kiến sản lượng hàng hóa tại các khu vực, địa bàn SAC tham gia sản xuất sẽ tăng trưởng trở lại trong năm 2022, là điều kiện tăng doanh thu cho Công ty.

15/06/2022

SAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

SAC: Công bố thông tin về thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

SAC: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

11/05/2022

SAC: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

SAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

SAC: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAC của CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

01/04/2022

SAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

SAC: Báo cáo tài chính năm 2021

14/02/2022

SAC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

SAC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

02/12/2021

SAC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021