DNSE Detail Stock SAC

UPCOM: CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

SAC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

116 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.75 tỷ

Doanh thu

88.61 tỷ

0.24%

948.89

0

0.20

0%

5.16%

4.32%

10.67%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Cảng Sài Gòn

52.72%

CTCP Thương mại và Đầu tư Thịnh vượng Việt Nam

7.8%

CTCP vật tư nông sản

5.13%

Đỗ Thanh Bình

2.53%

Khác

31.82%

Tin tức & Sự kiện