Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 SBA - Doanh thu tăng 57,4% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

17/01/2023

SBA: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

17/01/2023

SBA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

SBA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB - Hoàng Xuân Quí

28/12/2022

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương dừng triển khai thực hiện dự án thủy điện Sông Tranh 1

27/12/2022

SBA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hoàng Xuân Quí

23/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Sông Ba như sau:

13/12/2022

SBA: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

13/12/2022

SBA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

08/12/2022

SBA: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán SBA

08/12/2022

SBA: Nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định

07/12/2022

SBA: Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ Hoàng Xuân Quí

07/12/2022

SBA: Công văn UBCKNN về hồ sơ thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa 0%

07/12/2022

SBA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

07/12/2022

SBA: Đính chính thời gian dự kiến giao dịch bán cổ phiếu quỹ tại mục 4. phần II, Phụ lục số 24 (văn bản số 513/22/S3-TCKT)

24/11/2022

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 3/2022, kế hoạch kinh doanh quý 4/2022 và các kế hoạch liên quan

18/11/2022

SBA: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ

17/10/2022

SBA: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 03/2022 so với quý 03/2021

17/10/2022

SBA: BCTC Kiểm toán quý 3 năm 2022

14/10/2022

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao dịch bán điện với các bên liên quan