Tin tức & sự kiện

30/08/2022

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 2/2022 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2022

30/08/2022

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 2/2022 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2022

22/08/2022

SBA: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/08/2022

SBA: Bổ sung thông tin tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/08/2022

SBA: Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2022

18/08/2022

SBA: Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng 2022

18/08/2022

SBA: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

SBA: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

15/08/2022

SBA: Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện công tác kiểm toán nội bộ

15/08/2022

SBA: Quyết định của HĐQT về việc giải thể Tổ kiểm toán nội bộ

15/08/2022

Quý 2: Thủy điện bừng sáng

Quý 2/2022 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh của nhóm doanh nghiệp thủy điện. Trong khi đó, nhóm nhiệt điện chịu áp lực lớn khi giá nhiên liệu (than, khí đốt) trên thị trường tăng mạnh.

15/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba như sau:

12/08/2022

SBA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

05/08/2022

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

05/08/2022

SBA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/07/2022

SBA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

SBA: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

20/07/2022

SBA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

20/06/2022

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 1/2022, kế hoạch kinh doanh quý 2/2022 và các kế hoạch liên quan

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.