Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SBA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 69,46 tỷ đồng, giảm 30,37% so với cùng kỳ.

28/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/11

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SBA - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 36,47 tỷ đồng, giảm 32,28% so với cùng kỳ.

06/10/2023

SBA: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu SBA12101

03/10/2023

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống GD trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

27/09/2023

SBA: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - Trái phiếu SBA12101

18/09/2023

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 2/2023, kế hoạch kinh doanh quý 3/2023 và nội dung khác liên quan

04/08/2023

SBA: Báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023

04/08/2023

SBA: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng năm 2023 - SBAH2125001

04/08/2023

SBA: Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp - SBAH2125001

25/07/2023

SBA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

19/07/2023

Cập nhật lợi nhuận quý 2/2023: Dù hưởng lợi nhờ nắng nóng kỷ lục, nhóm nhiệt điện than vẫn báo lãi giảm mạnh

18/07/2023

SBA: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022