Tin tức & sự kiện

24/01/2023

Loạt doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt sau Tết

Cuối tháng 1, đầu tháng 2, nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Mã PMJ) : Ngày 31/1/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (Mã VFG) : Ngày 8/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Tỷ lệ thực hiện 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

18/01/2023

SBD: Thay đổi nhân sự

05/01/2023

SBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/01/2023

SBD: Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm tài chính 2021

04/01/2023

SBD: UBCKNN nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành CP để trả cổ tức

03/01/2023

SBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/12/2022

SBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/12/2022

SBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/12/2022

SBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/12/2022

SBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/12/2022

SBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/12/2022

SBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

01/12/2022

SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

10/11/2022

SBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/10/2022

SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 162,270 CP

28/10/2022

SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

28/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBD của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 01/12/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

20/10/2022

SBD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

13/10/2022

SBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/09/2022

SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 162,270 CP