Tin tức & sự kiện

31/01/2023

Vượt 70% kế hoạch lợi nhuận năm, REE sắp chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm tài chính 2022 và trả cổ tức năm 2022. Cùng với đó cơ điện lạnh REE sẽ phát hành khoảng 53,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Nợ phải trả của REE đã giảm 5% so với thời điểm đầu năm từ 15.496 tỷ xuống còn 14.716 tỷ đồng - trong đó, nợ vay đạt 11.401 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu của REE tăng 17% từ 16.357 tỷ lên 19.211 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 10.706 tỷ.

28/01/2023

BCTC 4/2022 SBH - Lợi nhuận năm 2022 tăng tốc mạnh mẽ so với năm 2021.0.

19/01/2023

SBH: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

SBH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBH của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 31/01/2023, và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. năm 2022

22/12/2022

SBH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/12/2022

SBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

20/10/2022

SBH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

SBH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

SBH: Bổ nhiệm lại Ông Châu Đình Quốc giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

22/07/2022

SBH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

SBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

SBH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

08/07/2022

SBH: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

06/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBH của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trong các ngày làm việc (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), bắt đầu từ ngày 29/07/2022, cổ đông mang theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (kèm theo bản gốc để SBH đối chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/07/2022

SBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/06/2022

SBH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2022

SBH trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) thông báo 07/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH).

17/06/2022

SBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

SBH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022