Tin tức & sự kiện

23/02/2024

Doanh nghiệp cao su gặp khó năm 2023, kỳ vọng gì cho 2024?

07/02/2024

Một năm buồn của DN cao su: Hầu hết tăng trưởng âm ở mức 2 con số

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SBR - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 70,11 tỷ đồng.

04/12/2023

Thị trường UPCoM kém sôi động, vẫn nhiều cổ phiếu tăng hơn 50% trong tháng 11

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SBR - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 15,23 tỷ đồng

15/08/2023

SBR: Công ty CP Cao su Sông Bé Giải trình Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

SBR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SBR - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 10,9 tỷ đồng

19/07/2023

SBR: Giải trình Lợi nhuận sau thuế giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước trên báo cáo tài chính quý 2/2023

18/07/2023

SBR: Báo cáo tài chính quý 2/2023

26/06/2023

SBR: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và năm 2023

19/05/2023

SBR: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

18/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 130 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBR của CTCP Cao su Sông Bé như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 130 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Phòng Tài Chính – Kế Toán CTCP Cao su Sông Bé theo địa chỉ: ĐT 751, tổ 8, kp 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ CCCD, hộ chiếu, chứng thực cá nhân khác.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/05/2023

SBR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2023

SBR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt nhận quyền cổ tức năm 2022

08/05/2023

BCTC 1/2023 SBR - Lợi nhuận quý I lai 0,73 tỷ đồng tăng 77,29% so với cùng kỳ.

28/04/2023

SBR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

SBR: Báo cáo tài chính quý 1/2023

14/03/2023

BCTC 2022 SBR - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 39 tỷ đồng.

13/03/2023

SBR: Báo cáo thường niên 2022