DNSEDNSE Logo
Entrade X brandDNSE 5 stars
DNSE Detail Stock SBR
SBR

SORUCO

UPCOM: CTCP Cao su Sông Bé

5 NGÀY

0.72%

1 NĂM

18.84%

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/05/2022

CẬP NHẬT

26/05/2022

Tổng quan

CTCP Cao su Sông Bé hoạt động trong lĩnh vực:

- Trồng trọt, sản xuất sản phẩm cây cao su.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
- Đại lý du lịch,..
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của SORUCO

LNST cổ đông công ty mẹ

59 tỷ

Doanh thu

220 tỷ

VỐN HÓA

0 tỷ

Giá hiện tại

EPS

729

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

-0.11

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

130

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

23/05/2022

Thu nhập khác tác động mạnh đến kết quả của doanh nghiệp cao su trong quý đầu năm

Sau khi tạo đáy trong tháng 9/2021, giá cao su thế giới trong quý 1/2022 đã có đà phục hồi ấn tượng. Điều này đã giúp nhiều doanh nghiệp cao su trong nước ghi nhận kết quả khả quan trong 3 tháng đầu năm.

17/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBR của CTCP Cao su Sông Bé như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông trong khoảng thời gian từ ngày 20/06/2022 đến 23/06/2022 (sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé - Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022.
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
+ Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2021.
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.
          - Nội dung họp: + Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022.
+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
+ Một số nội dung khác (nếu có).

05/05/2022

SBR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

SBR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

09/04/2022

SBR: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

SBR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Thái Công Cần

Tổng giám đốc

Nguyễn Đông Dần

CTCP Cao su Sông Bé hoạt động trong lĩnh vực:

- Trồng trọt, sản xuất sản phẩm cây cao su.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
- Đại lý du lịch,..

Lịch sử phát triển:

- Ngày 16/06/1983: Công ty được thành lập theo quyết định số 697/QĐ - UB của UBND Tỉnh Sông Bé.

- Ngày 01/07/2010: Đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

- Ngày 03/01/2019: Đổi tên thành CTCP Cao su Sông Bé.

- Ngày 08/08/2019: Giảm vốn điều lệ xuống còn 813,961,920,000 đồng.

- Ngày 02/11/2020: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM.

Thành viên Hội đồng quản trị

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Thái Công Cần

CTHĐQT

17,325
0.02%
55
2002
2
Huỳnh Quang Vĩnh

TVHĐQT

22,075
0.03%
50
2008
3
Nguyễn Đông Dần

TVHĐQT

75,800
0.09%
58
2002
4
Nguyễn Thị Mỹ Phước

TVHĐQT

14,675
0.02%
47
2001

18.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SBR dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 18.8 năm)


Ban giám đốc

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Thái Công Cần

Phó TGĐ

17,325
0.02%
55
2002
2
Huỳnh Quang Vĩnh

KTT

22,075
0.03%
50
2008
3
Nguyễn Đông Dần

TGĐ

75,800
0.09%
58
2002
4
Trần Thị Ngọc Liên

TBKS

6,292
0.01%
47
2005
5
Nguyễn Thị Cẩm Vân

Thành viên BKS

8,825
0.01%
38
2009

16.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SBR dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 16.8 năm)