Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

19/08/2022

SC5: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN HCM

16/08/2022

SC5: Nghị quyết HĐQT về việc đề nghị cấp tín dụng tại NH TMCP Hàng Hải VN - Chi nhánh TP.HCM

27/07/2022

SC5: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

SC5: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

24/06/2022

SC5: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

23/06/2022

SC5: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

13/06/2022

SC5: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - Xí nghiệp Xây lắp 66

10/06/2022

SC5: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.HCM

06/06/2022

SC5: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 - Xí nghiệp xây lắp 66

02/06/2022

SC5: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

01/06/2022

SC5: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử

17/05/2022

SC5: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Duy Hưng

16/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 như sau:

06/05/2022

SC5: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

28/04/2022

SC5: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Duy Hưng

27/04/2022

SC5: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

23/04/2022

SC5: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

SC5: Giải trình biến động KQKD quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước