Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 SCD - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

26/01/2023

Cạnh tranh khốc liệt, Sá xị Chương Dương lỗ 85 tỷ đồng trong 2 năm

Báo cáo tài chính quý IV của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD) ghi nhận doanh thu thuần 49,5 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Hiện nhiều lãnh đạo của Sabeco cũng đang đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao trong Ban quản trị và điều hành của Chương Dương. Trên sàn chứng khoán, mã SCD đóng cửa phiên 19/1/2023 ở mức 17.800 đồng/cp, không có thanh khoản.

19/01/2023

SCD: Cập nhật kết quả cải thiện lỗ và phương án khắc phục KQKD thời gian tới

19/01/2023

SCD: Giải trình KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/01/2023

SCD: Giải trình và phương án khắc phục chứng khoán bị cảnh báo

13/01/2023

SCD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

SCD: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/12/2022

SCD: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận ĐKKD

20/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau:

06/12/2022

SCD: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02/12/2022

SCD: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02/12/2022

SCD: Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vay vốn SABECO

01/12/2022

SCD: Nghị quyết HĐQT về khoản vay ngắn hạn từ SABECO

22/11/2022

SCD: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

18/11/2022

SCD: Nghị quyết HĐQT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty

09/11/2022

SCD: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc kinh doanh đối với Ông Nguyễn Ngọc Huy Dũng

31/10/2022

SCD: Giải trình và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

20/10/2022

SCD: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

20/10/2022

SCD: BCTC quý 3 năm 2022

17/08/2022

SCD: Thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo