DNSE Detail Stock SCD

UPCOM: CTCP Nước giải khát Chương Dương

Nước giải khát

logo

SCD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

119 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-133.43 tỷ

Doanh thu

119 tỷ

1.42%

-15,738.69

0

-0.13

0%

-351.01%

-20.44%

20.24%

-2,122.64%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

62.06%

Mutual Fund Elite (Non - Ucits)

5.93%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

5.65%

Doãn Thiện Tân

5.16%

Khác

21.20%

Tin tức & Sự kiện