Tin tức & sự kiện

26/09/2022

SCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

SCG: Thay đổi nhân sự

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

08/08/2022

SCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2022

SCG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

08/08/2022

SCG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

SCG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

SCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/07/2022

SCG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

SCG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

19/07/2022

SCG: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Thanh Tịnh và Ông Lưu Trần Phước Đức từ 14/07/2022

11/07/2022

SCG: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

11/07/2022

SCG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/07/2022

SCG: Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi và mẫu dấu mới

06/07/2022

SCG: Thay đổi nhân sự

05/07/2022

SCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2022

SCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/06/2022

ĐHĐCĐ Xây dựng SCG: Chi trả cổ tức 20%, tăng vốn, đặt mục tiêu lớn cho chiến lược phát triển dài hạn

Ngày 25/06, CTCP Xây dựng SCG (HNX: SCG) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Trong đó, chi trả cổ tức 20%, tăng vốn, đặt mục tiêu lớn cho chiến lược phát triển sắp tới… là các nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cổ đông và các nhà đầu tư.

24/06/2022

SCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/06/2022

SCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị