Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SCJ - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 2,62 tỷ đồng.

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SCJ - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,48 tỷ đồng, giảm 69,02% so với cùng kỳ.

16/08/2023

SCJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

SCJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SCJ - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,69 tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ.

21/07/2023

SCJ: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

Doanh thu tăng 49% trong quý 2, Xi măng Sài Sơn vẫn báo lãi giảm 30%

Theo BCTC quý 2/2023, CTCP Xi măng Sài Sơn (UPCoM: SCJ) ghi nhận lãi ròng 1.7 tỷ đồng, giảm 30% so cùng kỳ. 

09/06/2023

SCJ: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 SCJ - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,64 tỷ đồng tăng 4,64% so với cùng kỳ.

28/04/2023

SCJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

SCJ: Báo cáo tài chính quý 1/2023

04/04/2023

BCTC 2022 SCJ - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.

01/04/2023

SCJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2023

SCJ: Báo cáo thường niên 2022

25/03/2023

SCJ: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

SCJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

SCJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/03/2023

SCJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/03/2023

SCJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/02/2023

SCJ: Ngày 15/01/2026, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung