Tin tức & sự kiện

19/01/2023

SCJ: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

13/01/2023

SCJ: Ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HĐQT đã mua 20,000,000 cổ phiếu vào ngày 12/01/2023

09/01/2023

SCJ: Ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 20,000,000 cổ phiếu từ ngày 12/01/2023 đến ngày 18/01/2023

09/01/2023

SCJ: Công văn của UBCKNN về hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

05/12/2022

Xi măng Sài Sơn muốn phát hành 20 triệu cp cho Chủ tịch HĐQT

HĐQT CTCP Xi măng Sài Sơn (UPCoM: SCJ) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với mục đích tái cơ cấu tài chính và trả nợ Ngân hàng.

05/12/2022

SCJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/12/2022

SCJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

19/11/2022

SCJ: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

16/11/2022

SCJ: Ông Lê Mạnh Bình thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc

16/11/2022

SCJ: Nhận được Đơn xin nghỉ việc của ông Lê Mạnh Bình - Phó Giám đốc điều hành

14/11/2022

SCJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/11/2022

SCJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCJ của CTCP Xi măng Sài Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 12 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn, thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
+ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

28/10/2022

SCJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/10/2022

SCJ: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

SCJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

15/08/2022

SCJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

SCJ: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

05/08/2022

SCJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

SCJ: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thu Hằng và Ông Lê Mạnh Bình