Tin tức & sự kiện

15/08/2022

SCJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

SCJ: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

05/08/2022

SCJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

SCJ: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/04/2022

SCJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/04/2022

SCJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

SCJ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/04/2022

SCJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

Lại chuyện vơi, đầy lợi nhuận sau kiểm toán

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM, tính đến ngày 01/04/2021, có tổng cộng 502 doanh nghiệp (ngoại trừ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm) công bố BCTC kiểm toán có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập.

30/03/2022

SCJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCJ của CTCP Xi măng Sài Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 04 năm 2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

23/03/2022

SCJ: Báo cáo thường niên 2021

15/03/2022

SCJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

SCJ: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước và sau kiểm toán

10/03/2022

SCJ: Báo cáo tài chính năm 2021

10/03/2022

SCJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/01/2022

SCJ: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/01/2022

SCJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/10/2021

SCJ: Báo cáo tài chính quý 3/2021

19/08/2021

SCJ: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét