Tin tức & sự kiện

18/01/2023

Thu 10 đồng lãi 8 đồng, một công ty dịch vụ hàng không lãi năm 2022 đạt kỷ lục với 646 tỷ đồng

CTCP Dịch vụ hàng hoá Sài Gòn (mã CK: SCS) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu thuần 196 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm, doanh thu công ty đạt 851 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với năm ngoái, biên lợi nhuận gộp ở mức 82% và LNST ở mức 646 tỷ đồng, tăng 15%. Nợ phải trả ở mức 122 tỷ đồng, chỉ chiếm gần 8% cơ cấu nguồn vốn của công ty.

04/01/2023

SCS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Ngọc Cương

03/01/2023

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

03/01/2023

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

29/12/2022

SCS: Bổ sung Báo cáo quản trị công ty năm 2020 và năm 2021

16/12/2022

SCS: Nhắc nhở chậm công bố thông tin

14/12/2022

SCS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Thọ

14/12/2022

SCS: Bổ sung Nghị quyết HĐQT số 01. 11 năm 2021

09/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền như sau:

05/12/2022

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành ESOP

05/12/2022

SCS dự chi gần 235 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/12/2022.

02/12/2022

SCS: Thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

01/12/2022

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

01/12/2022

SCS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022

30/11/2022

SCS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính

30/11/2022

SCS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Ngọc Cương

21/11/2022

SCS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Thị Thọ

01/11/2022

SCS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Thọ

20/10/2022

Kinh doanh 1 vốn 4 lời, một doanh nghiệp hàng không lãi 148 tỷ trong quý 3

Cứ mỗi 100 đồng doanh thu, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS, SCSC) mang về hơn 80 đồng lãi gộp. Sau 9 tháng, Công ty đạt 98% kế hoạch lãi trước thuế năm 2022.

20/10/2022

SCS: BCTC quý 3 năm 2022