DNSE Detail Stock SCS

HOSE: CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

Dịch vụ sân bay

logo

SCS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

8,350 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

532 tỷ

Doanh thu

756 tỷ

2.92%

5,610.86

0

0.29

14.73%

34.82%

31.98%

76.88%

0%

35%

7.16%

50.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Gemadept

35.96%

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

14.65%

Công ty TNHH MTV Sửa chữa Máy bay 41

7.6%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

5.76%

Khác

36.03%

Tin tức & Sự kiện