Tin tức & sự kiện

22/11/2022

SD1: Thay đổi nhân sự

02/08/2022

SD1: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

SD1: Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 259,800 CP

23/05/2022

Duy trì hạn chế giao dịch 10 mã trên sàn UPCoM

Ngày 20/05, HNX thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với 10 cổ phiếu đang giao dịch trên sàn UPCoM gồm: NDF, NSG, NTB, S12, S27, S96, SD1, SDB, SDX và STT.

23/05/2022

SD1: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

17/05/2022

SD1: Công ty TNHH West Hampton Investments - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 120,000 CP

11/05/2022

SD1: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 75,000 CP

10/05/2022

SD1: Công ty TNHH Shizuoka Elite Fund - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 120,000 CP

29/04/2022

SD1: Công ty TNHH Sunshine Financial Holdings - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 176,700 CP

28/04/2022

SD1: Công ty TNHH Shizuoka Elite Fund - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 120,000 CP

28/04/2022

SD1: Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 250,400 CP

28/04/2022

SD1: Công ty TNHH West Hampton Investments - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 120,000 CP

21/04/2022

SD1: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 440,000 CP

21/04/2022

SD1: Công ty TNHH Sunshine Financial Holdings - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 176,700 CP

21/04/2022

SD1: Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 510,200 CP

09/02/2022

SD1: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Sunshine Financial Holdings

05/01/2022

SD1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

04/01/2022

SD1: Thay đổi nhân sự

04/01/2022

SD1: Thay đổi nhân sự

04/01/2022

SD1: Thay đổi nhân sự