Tin tức & sự kiện

30/08/2022

SD3: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

30/08/2022

SD3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

SD3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

SD3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

SD3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/07/2022

SD3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Trường đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

22/06/2022

SD3: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 của công ty mẹ

22/06/2022

SD3: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

14/06/2022

SD3: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty mẹ

14/06/2022

SD3: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

13/06/2022

SD3 lên kế hoạch chuyển lỗ thành lãi trong năm 2022

CTCP Sông Đà 3 (UPCoM: SD3) kỳ vọng chuyển từ lỗ sau thuế gần 56 tỷ đồng trong năm 2021 sang có lãi hơn 2 tỷ đồng trong năm 2022.

13/06/2022

SD3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD3 của CTCP Sông Đà 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1: 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Sông Đà 3, Số 94, tổ 4, đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
          - Nội dung họp: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/05/2022

SD3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

SD3: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

23/04/2022

SD3: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

SD3: Báo cáo thường niên 2021

20/04/2022

SD3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/04/2022

SD3: Báo cáo tài chính năm 2021

14/02/2022

SD3: Báo cáo quản trị công ty năm 2021