Tin tức & sự kiện

26/02/2024

Cổ đông nhận cổ tức "tức tận cổ": Nhiều doanh nghiệp chây ỳ thanh toán, mòn mỏi đợi 10 năm chưa nhận được tiền, có trường hợp hủy kèo

28/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SD3 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 7,71 tỷ đồng.

29/12/2023

Thêm một công ty thuộc họ Sông Đà tiếp tục 'khất lần' cổ tức

28/12/2023

Đại gia 'họ Sông Đà’ khất nợ cổ tức từ tháng này qua năm khác

27/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/12

26/12/2023

SD3 lần thứ 10 lùi chia cổ tức năm 2015

26/12/2023

Hai công ty thuộc họ sông Đà liên tục ‘khất’ cổ tức cho cổ đông

26/12/2023

Một doanh nghiệp lần thứ 10 “khất” cổ tức, cổ đông lăn chốt 7 năm chưa nhận được tiền

25/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SD3 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 50,06% so với cùng kỳ, lãi 1,99 tỷ đồng.

29/08/2023

SD3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/08/2023

SD3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

28/07/2023

SD3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

BCTC Quý2/2023 SD3 - Q1 bù đắp Q2, lợi nhuận đầu năm đạt 9,14 tỷ đồng

21/07/2023

SD3: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

SD3: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

26/05/2023

SD3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/05/2023

SD3: Thay đổi nhân sự

18/05/2023

SD3: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 SD3 - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 15,17 tỷ đồng tăng 12,41% so với cùng kỳ.

04/05/2023

SD3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông