Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 SD3 - Một năm tăng trưởng đột phá.

18/01/2023

SD3: Báo cáo tài chính quý 4/2022

13/01/2023

SD3: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

11/01/2023

SD3: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/12/2022

SD3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Tuyết Oanh

08/12/2022

SD3: Phùng Quang Toản không còn là cổ đông lớn

21/10/2022

SD3: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

21/10/2022

SD3: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

SD3: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

SD3: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

30/08/2022

SD3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

SD3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

SD3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

SD3: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

SD3: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

05/07/2022

SD3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/07/2022

SD3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Trường đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

22/06/2022

SD3: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 của công ty mẹ

22/06/2022

SD3: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

13/06/2022

SD3 lên kế hoạch chuyển lỗ thành lãi trong năm 2022

CTCP Sông Đà 3 (UPCoM: SD3) kỳ vọng chuyển từ lỗ sau thuế gần 56 tỷ đồng trong năm 2021 sang có lãi hơn 2 tỷ đồng trong năm 2022.