Tin tức & sự kiện

19/01/2023

SD5: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2021

19/01/2023

SD5: Nghị quyết về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

22/11/2022

SD5: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

28/10/2022

SD5: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - America LLC

27/10/2022

SD5: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/09/2022

Vi phạm về thuế và hóa đơn, SD5 bị phạt và truy thu hơn 1.1 tỷ đồng

Cục thuế TP Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn đối với CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) tổng số tiền hơn 1.1 tỷ đồng.

15/09/2022

SD5: Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế Hà Nội về thuế và hóa đơn năm 2019+2021

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

18/08/2022

SD5: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

SD5: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

SD5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

SD5: Thông báo v/v Ký hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty - Dự án Hòa Phát

29/06/2022

SD5: Thông báo Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán bán niên và năm 2022

10/05/2022

SD5: Thông báo v/v ký hợp đồng kinh tế

29/04/2022

SD5: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

SD5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

SD5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

SD5: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD5 của CTCP Sông Đà 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Các nội dung theo thẩm quyển quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

17/03/2022

SD5: Thay đổi nhân sự