DNSE Detail Stock SD5
SD5

SONG DA 5

HNX: CTCP Sông Đà 5

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

08/02/2023

CẬP NHẬT

08/02/2023

Tổng quan

CTCP Sông Đà 5 hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng công trình công nghiệp
- Xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, khoan phụt
- Khai thác, SXKD điện, vật liệu, vật tư XD, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, phụ kiện XD
- Đầu tư, XD, lắp đặt và vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ
- Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của SONG DA 5

Giá hiện tại

671

0

0

-

0.80

-

750

8.03%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

08/02/2023

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD5 của CTCP Sông Đà 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng), trong đó:
+ Trả cổ tức bằng tiền đợt 1: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
+ Trả cổ tức bằng tiền đợt 2: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: + Đợt 1: 24/02/2023
+ Đợt 2: 25/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 sau khi xuất trình chứng minh thư nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/02/2023 (đợt 1) và từ ngày 25/04/2023 (đợt 2).
               + Chứng khoán lưu ký: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi, gốc trái phiếu Công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/02/2023

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD5 của CTCP Sông Đà 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng), trong đó:
+ Trả cổ tức bằng tiền đợt 1: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
+ Trả cổ tức bằng tiền đợt 2: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: + Đợt 1: 24/02/2023
+ Đợt 2: 25/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 sau khi xuất trình chứng minh thư nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/02/2023 (đợt 1) và từ ngày 25/04/2023 (đợt 2).
               + Chứng khoán lưu ký: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi, gốc trái phiếu Công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/02/2023

SD5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/02/2023

BCTC 4/2022 SD5 - Lợi nhuận giảm 19,13% trong năm 2022.

01/02/2023

SD5: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

SD5: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Anh Đức

Tổng giám đốc

Nguyễn Đắc Điệp

CTCP Sông Đà 5 hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng công trình công nghiệp
- Xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, khoan phụt
- Khai thác, SXKD điện, vật liệu, vật tư XD, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, phụ kiện XD
- Đầu tư, XD, lắp đặt và vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ
- Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là CT XD Thuỷ điện Vĩnh Sơn, thành lập năm 1990
- Tháng 1/1996, CT XD Thủy điện Vĩnh Sơn được đổi tên thành CT Xây dựng Sông Đà 5
- Tháng 5/2002, chuyển trụ sở ra thị trấn Na Hang, H.Na Hang, T.Tuyên Quang, tham gia xây dựng công trình thủy điện Tuyên Quang và được đổi tên thành CT Sông Đà 5
- Ngày 04/11/2004, CT Sông Đà 5 được chuyển đổi thành CTCP Sông Đà 5.

Thành viên Hội đồng quản trị

10.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SD5 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 10.3 năm)


Ban giám đốc

18.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SD5 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 18.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 70.40% công ty.