Tin tức & sự kiện

04/09/2023

Ai đứng sau hai dự án dân cư gần 1.6 ngàn tỷ đồng bị thu hồi tại Hà Nam?

UBND tỉnh Hà Nam có quyết định chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư và các quyết định liên quan chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án dân cư có tổng vốn đầu tư gần 1.6 ngàn tỷ đồng.

17/07/2023

SD7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/04/2023

SD7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

SD7: Giải trình về việc bị đưa vào diện cảnh báo

21/04/2023

BCTC 2022 SD7 - Lợi nhuận bứt phá gấp 15 lần so với cùng kỳ, đạt 15 tỷ đồng.

21/04/2023

SD7: Báo cáo thường niên 2022

10/04/2023

SD7: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SD7 trên hệ thống giao dịch UPCoM

07/04/2023

SD7: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

07/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

04/04/2023

SD7: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% và ý kiến ngoại trừ kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2022

04/04/2023

SD7: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

SD7: Báo cáo tài chính năm 2022

09/03/2023

SD7: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

SD7: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/03/2023

SD7: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/02/2023

Các siêu cổ phiếu từng có thị giá cao “ngất ngưởng” hàng trăm nghìn đồng, giờ ra sao?

09/01/2023

SD7: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/12/2022

SD7: Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/07/2022

SD7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/05/2022

SD7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022