Tin tức & sự kiện

02/08/2022

SDB: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

SDB: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

26/11/2021

Vi phạm quy định về công bố thông tin, 3 doanh nghiệp bị xử phạt

Từ ngày 12-17/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt hành chính đối với 3 công ty gồm CTCP Hestia (UPCoM: HSA), CTCP Kính Đáp Cầu (UPCoM: DSG) và CTCP Sông Đà 207 (UPCoM: SDB) về vi phạm liên quan đến hoạt động công bố thông tin.

26/11/2021

SDB: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

22/11/2021

Vi phạm công bố thông tin, loạt tổ chức bị xử phạt

Ngày 17/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Sông Hồng, CTCP Sông Đà 207, CTCP Sông Đà 9 và CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1.

28/07/2021

SDB: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

SDB: Thau đổi lý do hạn chế giao dịch

28/05/2021

SDB: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch

13/08/2020

SDB: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM

26/05/2020

SDB: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên HTGD Upcom

17/05/2019

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDB của CTCP Sông Đà 207 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Được thông báo trực tiếp trên thư mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7 tòa nhà DIAMOND FLOWER ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua báo cáo ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
+ Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát năm 2019;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

04/05/2019

SDB: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

02/05/2019

SDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

25/04/2019

SDB: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018

25/04/2019

SDB: Thay đổi nhân sự

04/05/2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDB của CTCP Sông Đà 207 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Được thông báo trực tiếp trên thư mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7 tòa nhà DIAMOND FLOWER ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua báo cáo ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát năm 2018;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

04/05/2017

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDB của CTCP Sông Đà 207 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo trực tiếp trên thư mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7 tòa nhà DIAMOND FLOWER ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Thông qua báo cáo ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát năm 2017;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

11/05/2016

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDB của CTCP Sông Đà 207 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Được thông báo trực tiếp trên thư mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tầng 7 tòa nhà DIAMOND FLOWER ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

13/05/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDB của CTCP Sông Đà 207 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Được thông báo trực tiếp trên thư mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tầng 20, tòa nhà HH4 Sông Đà Twin Tower, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
+ Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

03/07/2014

Giao dịch lần đầu trên UPCoM - 11,000,000 CP


Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Sông Đà 207 vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội với những nội dung sau:

-               Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà 207

-               Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-               Mã chứng khoán: SDB

-               Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-      Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 11.000.000 cổ phiếu

(Mười một triệu cổ phiếu)

-     Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 110.000.000.000 đồng

(Một trăm mười tỷ đồng)

-                Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, ngày 03/7/2014

-                Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.300 đồng/cổ phiếu