Tin tức & sự kiện

04/08/2023

SDK: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

13/07/2023

SDK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/06/2023

SDK: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

06/06/2023

SDK: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/06/2023

Sự kiện đáng chú ý: Cổ phiếu lớn nhất sàn chứng khoán 'thoát hiểm'

04/06/2023

Cổ tức tuần từ 05-09/05: Cao nhất 50%

Trong tuần từ 05 - 09/05, có 38 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ cao nhất lên tới 50%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 5,000 đồng.

04/06/2023

Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu tuần 5/6-9/6: Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, có doanh nghiệp chi gần 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

20/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDK của CTCP Cơ khí luyện kim như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim (địa chỉ: Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), thời gian 8h00 - 15h00 từ thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 21/07/2023 và xuất trình căn cước công dân.

19/05/2023

SDK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2023

SDK: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

18/04/2023

SDK: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/03/2023

SDK: Thay đổi nhân sự

28/03/2023

SDK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/03/2023

SDK: Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 10,000 CP

17/03/2023

SDK: Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 10,000 CP

16/03/2023

SDK: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

07/03/2023

SDK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/02/2023

SDK: Báo cáo thường niên 2022

16/02/2023

SDK: Báo cáo tài chính năm 2022

08/02/2023

SDK: Nghị quyết Hội đồng quản trị