Tin tức & sự kiện

06/01/2023

SDK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/12/2022

SDK: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/10/2022

SDK: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/09/2022

SDK: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thái Sơn giữ chức Phó Tổng Giám Đốc

16/09/2022

SDK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

18/08/2022

SDK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDK của CTCP Cơ khí luyện kim như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim, Đường số 2, KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: Bổ sung mã ngành đăng ký kinh doanh để cập nhật GPKD và Điều lệ Công ty

03/08/2022

SDK: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

30/07/2022

SDK: Công văn giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

SDK: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

SDK: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

SDK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

SDK: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/06/2022

SDK: Bổ nhiệm Ông Võ Thanh Tiến giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Ông Nguyễn Xuân Sơn thôi giữ chức Tổng Giám Đốc

15/06/2022

SDK: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/06/2022

SDK: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/05/2022

SDK: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDK của CTCP Cơ khí luyện kim như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế Toán Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim, thời gian 8h00 - 15h00 từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/04/2022

SDK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/04/2022

SDK: Thông báo thay đổi nhân sự cán bộ, lãnh đạo Công ty