DNSE Detail Stock SDK

UPCOM: CTCP Cơ khí Luyện kim

Máy móc công nghiệp và phụ tùng liên quan

logo

SDK

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

54.60 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.11 tỷ

Doanh thu

196 tỷ

1.88%

1,964.86

0

0.48

0%

11.59%

5.00%

14.61%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

45%

Nguyễn Thái Thiện

22%

Phùng Vũ Anh

10%

Trần Phước Dũng

8.92%

Khác

14.08%

Tin tức & Sự kiện