Tin tức & sự kiện

17/02/2024

Điểm danh những thương vụ thoái vốn năm nay

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SDN - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, đạt 10,52 tỷ đồng.

23/11/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/11

20/10/2023

Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT) lãi vỏn vẹn 291 triệu đồng trong quý III, giảm 82%

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SDN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 1,94 tỷ đồng, giảm 75,4% so với cùng kỳ.

03/10/2023

SDN: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 năm 2023

03/10/2023

SDN: Nghị quyết HĐQT

03/10/2023

SDN: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

13/09/2023

SDN: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Liu Cheng Min

13/09/2023

SDN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Chen Miao Lien

12/09/2023

SDN: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

30/08/2023

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDN của CTCP Sơn Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sơn Đồng Nai tại địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 20/09/2023 hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Đối với trường hợp cổ đông nhận tiền mặt, khi cổ đông đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản chính) để đối chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
           - Nội dung: - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận (119 x 1)/1= 119 cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).
           - Nội dung: - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại địa chỉ Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi làm thủ tục.