Tin tức & sự kiện

09/09/2022

SDN: Báo cáo thay đổi sở hữu- CHEN MIAO LIEN

06/09/2022

SDN: Thông báo đăng ký bán cổ phiếu tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch

06/09/2022

SDN: Báo cáo kết thúc giao dịch cổ phiếu tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch

16/08/2022

SDN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

SDN: Thông báo thực hiện giao dịch bán cổ phần tại CTCP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch

02/08/2022

SDN: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phần tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch

02/08/2022

SDN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

SDN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDN của CTCP Sơn Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sơn Đồng Nai tại địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai bắt đầu từ ngày 29/07/2022 hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Đối với trường hợp cổ đông nhận tiền mặt, khi cổ đông đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân (bản chính) để đối chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

13/07/2022

SDN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/07/2022

SDN: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền

29/06/2022

SDN: Thông báo thực hiện giao dịch cổ phần tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch

29/06/2022

SDN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phần tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch

24/06/2022

SDN: Ký hợp đồng với công ty thực hiện lập báo cáo tài chính năm 2022

08/06/2022

SDN: Ký hợp đồng cho thuê lại đất với Công ty CP KCN Hố Nai

01/06/2022

SDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

SDN: Đăng ký thực hiện giao dịch CP tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu tư Nhơn Trạch

23/05/2022

SDN: Thông báo về kết quả chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu tư Nhơn Trạch

04/05/2022

SDN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

SDN: Báo cáo tài chính quý 1/2022