Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 SDN - Lợi nhuận tăng 20,26% trong 2022.

17/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/1

Tin doanh nghiệp IJC -  CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật  - Thông báo ngày 06/2/2023 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới). HJS -  CTCP Thủy điện Nậm Mu  - CTCP Dây điện và Phích cắm Trần Phú, cổ đông đã mua vào hơn 1,43 triệu cổ phiếu HJS trong ngày 11/1. Qua đó, giảm sở hữu tại DIG xuống còn hơn 66,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,92%.

16/01/2023

SDN: Một số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023.

16/01/2023

SDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/12/2022

SDN: Đăng ký thực hiện giao dịch cổ phiếu tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch.

20/12/2022

SDN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch.

16/11/2022

SDN: Thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch.

14/11/2022

SDN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch.

27/10/2022

SDN: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Linh là người phụ trách Quản trị Công ty.

26/10/2022

SDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

SDN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/10/2022

SDN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch

11/10/2022

SDN: Thông báo giao dịch cổ phiếu tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch

09/09/2022

SDN: Báo cáo thay đổi sở hữu- CHEN MIAO LIEN

06/09/2022

SDN: Thông báo đăng ký bán cổ phiếu tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch

06/09/2022

SDN: Báo cáo kết thúc giao dịch cổ phiếu tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch

16/08/2022

SDN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

SDN: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phần tại CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch

02/08/2022

SDN: Thông báo thực hiện giao dịch bán cổ phần tại CTCP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch

02/08/2022

SDN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022