DNSE Detail Stock SDN

HNX: CTCP Sơn Đồng Nai

Sản xuất sơn và chất kết dính

logo

SDN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

90.79 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

16.27 tỷ

Doanh thu

111 tỷ

7.88%

5,357.88

0

0.25

-83.47%

26.74%

14.99%

26.88%

23.13%

35%

1.79%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp

15%

CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex

5.44%

Liu Chien Hung

4.92%

Nguyễn Phú Thưởng

2.97%

Khác

71.67%

Tin tức & Sự kiện