Tin tức & sự kiện

02/02/2023

SDP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 SDP - Hoạt động kinh doanh đang từng bước được cải thiện.

17/01/2023

SDP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

14/01/2023

SDP lỗ ròng năm thứ 6 liên tiếp

CTCP SDP (UPCoM: SDP) lỗ ròng hơn 833 triệu đồng trong quý 4 và gần 4 tỷ đồng cả năm 2022. Đây là năm lỗ thứ 6 liên tiếp của Công ty.

14/10/2022

SDP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

SDP: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

19/07/2022

SDP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

SDP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

SDP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/05/2022

SDP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 1/ 2022

27/04/2022

SDP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

27/04/2022

SDP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

SDP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

SDP: Bản án của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tranh chấp hợp đồng xây dựng

07/04/2022

SDP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

Lại chuyện vơi, đầy lợi nhuận sau kiểm toán

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM, tính đến ngày 01/04/2021, có tổng cộng 502 doanh nghiệp (ngoại trừ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm) công bố BCTC kiểm toán có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập.

29/03/2022

SDP: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDP của CTCP SDP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Các nội dung khác.

24/03/2022

SDP: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

21/03/2022

SDP: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)