DNSE Detail Stock SDP

UPCOM: CTCP SDP

Vật liệu xây dựng khác

logo

SDP

Tin tức

Doanh nghiệp 'túng bấn' phải bán rẻ công ty con: Đầu tư 34 tỷ rao bán mong lấy về 177 triệu đồng

SDP

0.00%

10 ngày trước

Doanh nghiệp 'túng bấn' phải bán rẻ công ty con: Đầu tư 34 tỷ rao bán mong lấy về 177 triệu đồng

SDP bán tháo tài sản: Mua vào 34 tỷ, bán ra 177 triệu

SDP

0.00%

11 ngày trước

SDP bán tháo tài sản: Mua vào 34 tỷ, bán ra 177 triệu

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

SDP

0.00%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

SDP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

SDP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

SDP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

SDP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

SDP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

SDP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

SDP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

SDP

0.00%

09/11/2023

Hủy Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

SDP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2015

SDP

0.00%

09/11/2023

KQKD quý 3/2023: 7 doanh nghiệp báo lỗ, nhóm bất động sản, cảng biển, thép, điện báo danh

SDP

0.00%

CPI

0.00%

HKB

+14.29%

+3

12/10/2023

SDP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

SDP

0.00%

16/08/2023

SDP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

SDP

0.00%

11/07/2023

SDP: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

SDP

0.00%

11/07/2023

SDP: Lãi ròng quý 2 vỏn vẹn hơn 25 triệu đồng

SDP

0.00%

11/07/2023

SDP: Lãi ròng quý 2 vỏn vẹn hơn 25 triệu đồng

SDP: Thay đổi nhân sự

SDP

0.00%

26/06/2023

SDP: Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

SDP

0.00%

26/06/2023