Tin tức & sự kiện

16/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SDP - Doanh nghiệp lỗ 6,11 tỷ đồng.

12/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SDP - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,9 tỷ đồng

12/10/2023

KQKD quý 3/2023: 7 doanh nghiệp báo lỗ, nhóm bất động sản, cảng biển, thép, điện báo danh

16/08/2023

SDP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SDP - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,03 tỷ đồng.

11/07/2023

SDP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

11/07/2023

SDP: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

11/07/2023

SDP: Lãi ròng quý 2 vỏn vẹn hơn 25 triệu đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2023 của CTCP SDP (UPCoM: SDP), doanh thu Công ty đạt gần 38 tỷ đồng, song lãi ròng chỉ hơn 25 triệu đồng.

26/06/2023

SDP: Thay đổi nhân sự

26/06/2023

SDP: Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

21/06/2023

SDP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/06/2023

SDP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDP của CTCP SDP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Công ty cổ phần SDP
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Các nội dung khác;

08/05/2023

SDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 SDP ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 2,82 tỷ đồng quý I.

20/04/2023

SDP: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

20/04/2023

SDP: Báo cáo tài chính quý 1/2023

06/04/2023

SDP: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

BCTC 2022 SDP - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 7 tỷ đồng.

04/04/2023

SDP: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SDP trên hệ thống giao dịch UPCoM