Tin tức & sự kiện

26/08/2022

SDT: Giái trình LNST tại BCTC bán niên 2022

26/08/2022

SDT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

SDT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

SDT: Thay đổi nhân sự

04/08/2022

SDT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

SDT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

SDT: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán

05/07/2022

SDT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

SDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

08/06/2022

SDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2022

SDT: Thay đổi nhân sự

24/05/2022

SDT: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

SDT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

SDT: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

26/04/2022

SDT: Công bố lộ trình, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo và kiểm soát

12/04/2022

SDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

SDT: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

08/04/2022

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDT của CTCP Sông Đà 10 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 01/06/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11, khối B, tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 4% (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Sông Đà 10 - tầng 11, khối B, tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.