Tin tức & sự kiện

27/01/2023

SDT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

SDT: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

19/01/2023

SDT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 SDT - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

04/01/2023

SDT: VSD- Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

21/12/2022

SDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/12/2022

SDT: Thay đổi nhân sự

18/11/2022

SDT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/11/2022

SDT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc

04/11/2022

SDT: Báo cáo kế hoạch khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và kiểm soát

28/10/2022

SDT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/10/2022

SDT: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

SDT: Giái trình LNST tại BCTC bán niên 2022

26/08/2022

SDT: Giải trình lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên 2022

26/08/2022

SDT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

SDT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

SDT: Ông Lục Đức Tiến thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

04/08/2022

SDT: Báo cáo tài chính quý 2/2022