Tin tức & sự kiện

10/10/2023

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2023

SDV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

27/08/2023

Nhà đầu tư có nên đổ tiền vào chứng khoán trước nghỉ lễ 2/9?

27/08/2023

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 28/8-1/9: Hàng loạt tên tuổi trả cổ tức tiền mặt cao, một doanh nghiệp chi gần 6.900 tỷ đồng trả cổ tức

22/08/2023

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2023

SDV: CTCP Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai - người có liên quan đến - đã bán 100,000 CP

10/08/2023

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDV của CTCP Dịch vụ Sonadezi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 01, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 04/10/2023.

04/08/2023

SDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/08/2023

Biến rác thành… vàng

02/08/2023

Dịch vụ Sonadezi (mã SDV) chốt danh sách chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

01/08/2023

SDV: CTCP Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai - người có liên quan đến - đăng ký bán 100,000 CP

31/07/2023

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

SDV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền

31/07/2023

SDV: Quyết định Hội đồng quản trị

31/07/2023

SDV: Quyết định Hội đồng quản trị

28/07/2023

SDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

SDV: CTCP Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai - người có liên quan đến - đã bán 0 CP

11/07/2023

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/07/2023

SDV: Thay đổi nhân sự