Tin tức & sự kiện

14/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDV của CTCP Dịch vụ Sonadezi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Thứ Tư, ngày 28/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 01, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/09/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/09/2022

SDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/09/2022

SDV sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Dịch vụ Sonadezi (UpCOM: SDV) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/08/2022.

01/09/2022

SDV: THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN

25/08/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/07/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

SDV: KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

04/07/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/07/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/06/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

SDV: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

SDV: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nghiệp

15/04/2022

SDV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/04/2022

SDV: Thay đổi nhân sự

01/04/2022

SDV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022