Tin tức & sự kiện

02/02/2023

SDV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/01/2023

SDV: CBTT VỀ VIỆC THÔNG QUA VIỆC VAY VỐN ĐẦU TƯ HẠNG MỤC OCLHVS SỐ 9

03/01/2023

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/12/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị giao dịch với bên có liên quan

06/10/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDV của CTCP Dịch vụ Sonadezi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Thứ Tư, ngày 28/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 01, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/09/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/09/2022

SDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/09/2022

SDV sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Dịch vụ Sonadezi (UpCOM: SDV) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/08/2022.

01/09/2022

SDV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền

01/09/2022

SDV: THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN

25/08/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

SDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/07/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

SDV: KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

04/07/2022

SDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị