Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 SEA - Lợi nhuận tăng 3,35% trong năm 2022.

31/01/2023

SEA: Báo cáo tình hình QTCT năm 2022

31/01/2023

SEA: Giải trình LNST tại BCTC quý 4 năm 2022

31/01/2023

SEA: BCTC riêng quý 4 năm 2022

31/01/2023

SEA: BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022

27/01/2023

SEA: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

SEA: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

16/01/2023

SEA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

SEA: Thông báo thay đổi nhận sự - Quyết định bổ nhiệm TGĐ SeABank

19/12/2022

SEA: Giấy chứng nhận ĐKHĐ của Chi nhánh Bình Chánh - thay đổi lần thứ 01 ngày 15/12/2022 theo địa chỉ mới

30/11/2022

SEA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

29/11/2022

SEA: Nghị quyết HĐQT về việc cấp tín dụng cho Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP

23/11/2022

SEA: Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank

18/11/2022

SEA: Quy chế công bố thông tin

11/11/2022

SEA: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/11/2022

SEA: Báo cáo SeABank đã nhận được văn bản của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành ESOP năm 2022

04/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Xác nhận nợ lãi chậm nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng Công ty.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/11/2022 đến 28/11/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tại 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

31/10/2022

SEA: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn cho người lao động

31/10/2022

SEA: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

31/10/2022

SEA: Báo cáo tài chính quý 3/2022