DNSE Detail Stock SEA
SEA

TCT Thủy sản VN

UPCOM: Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

21/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

21/02/2024

Tổng quan

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai Thác và nuôi trồng thủy sản biển, thủy sản nội địa
- Sản xuất giống thủy sản, mỡ động thực vật, thức ăn gia súc gia cầm và thủy sản...
- Kinh doanh BĐS; Gia công cơ khí; Bán buôn; Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TCT Thủy sản VN

Giá hiện tại

1,834

0

0

-

1.23

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Hoàng Ngọc Thạch

Tổng giám đốc

Mai Xuân Phong

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai Thác và nuôi trồng thủy sản biển, thủy sản nội địa
- Sản xuất giống thủy sản, mỡ động thực vật, thức ăn gia súc gia cầm và thủy sản...
- Kinh doanh BĐS; Gia công cơ khí; Bán buôn; Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1978: CT XNK Thủy sản được thành lập theo QĐ số 155/CP ngày 26/06/1978 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Năm 1995: trở thành TCT theo QĐ 90/TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Năm 2010: TCT chính thức đổi tên thành TCT Thủy sản Việt Nam - CT TNHH MTV với VĐL là 531 tỷ đồng.

- Ngày 14/03/2011: TCT được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 TCT: TCT Thủy sản VN, TCT Hải sản Biển Đông và TCT Thủy sản Hạ Long theo QĐ 456/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 14/03/2011 với VĐL 839 tỷ đồng do nhà nước sở hữu 100% VĐL.

- Ngày 12/12/2014: Bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với 60,826,400 cổ phần được chào bán với mức giá đấu thành công bình quân là 10,100 đồng/cổ phần.

- Ngày 23/03/2015: TCT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ lần đầu và ngày 17/04/2015, TCT được cấp GCNĐKDN theo mô hình CTCP với VĐL là 1,250 tỷ đồng.

- Ngày 23/12/2016: giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11,400đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của SEA mới (nhiệm kỳ trung bình 2.8 năm)


Ban giám đốc

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SEA có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 82.44% công ty.