Tin tức & sự kiện

01/02/2023

SEB: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/01/2023

SEB: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

27/01/2023

BCTC 4/2022 SEB - Lợi nhuận tăng 25,53% trong năm 2022.

16/01/2023

SEB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

SEB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/11/2022

Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEB của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.đợt 3 năm 2022

16/11/2022

SEB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/11/2022

SEB: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền cho cổ đông (tạm ứng lần 3/2022)

03/11/2022

SEB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/10/2022

SEB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

SEB: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/08/2022

SEB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/08/2022

SEB: Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế tại BCTC bán niên 2022

12/08/2022

SEB: Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên 2022

12/08/2022

SEB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

12/08/2022

SEB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEB của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/08/2022

SEB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

SEB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

SEB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022