Tin tức & sự kiện

20/09/2023

SEP: Thay đổi người có liên quan đến người nội bộ

24/07/2023

SEP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/06/2023

SEP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

09/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,620 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEP của CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 16,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.620 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị - Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

08/05/2023

SEP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/05/2023

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 5

27/04/2023

SEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

SEP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

25/04/2023

SEP: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

SEP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 SEP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 16 tỷ đồng.

04/04/2023

SEP: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

SEP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2023

SEP: Báo cáo tài chính năm 2022

15/03/2023

Tập đoàn SEP (Hàn Quốc) tính đầu tư 200 triệu đô vào dự án ở Bình Dương

Tập đoàn SEP (Hàn Quốc) và CTCP Tập đoàn Gia Định do ông Dong Hoon Huyn – Chủ tịch Tập đoàn SEP, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Hàn Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh.

27/02/2023

SEP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/02/2023

SEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/01/2023

SEP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/12/2022

SEP: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

13/10/2022

SEP: Thay đổi người có liên quan của người nội bộ