DNSE Detail Stock SEP

UPCOM: CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

Nuôi trồng và chế biến cây ăn trái, rau củ

logo

SEP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

142 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

17.03 tỷ

Doanh thu

1,436 tỷ

12.73%

2,027.52

0

-0.01

0%

16.29%

3.43%

11.47%

0%

30%

5.93%

17.20%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Trị

22.62%

Hồ Xuân Hiếu

22.27%

Phạm Thị Xuân Thủy

10%

Lê Quang Nhật

7.71%

Khác

37.40%

Tin tức & Sự kiện