Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SFN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2,22 tỷ đồng, giảm 2,61% so với cùng kỳ.

05/01/2024

HNX cắt margin 89 cổ phiếu, tổng cộng 176 mã chứng khoán niêm yết trên hai sàn sẽ không được giao dịch ký quỹ trong quý 1/2024

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SFN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 89,74% so với cùng kỳ, lãi 2,04 tỷ đồng.

19/09/2023

30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ ngày 18-22/9

15/09/2023

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 26/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dệt lưới Sài Gòn bắt đầu từ ngày 26/10/2023 và xuất trình Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2023

SFN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/09/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/9

08/09/2023

SFN: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức

15/08/2023

SFN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

26/07/2023

SFN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

SFN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SFN - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 38,46% so với cùng kỳ, lãi 2,75 tỷ đồng.

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

16/05/2023

SFN: Ký hợp đồng kiểm toán

08/05/2023

BCTC 1/2023 SFN - Lợi nhuận quý I lai 2,14 tỷ đồng tăng 31,27% so với cùng kỳ.

24/04/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/4

24/04/2023

SFN: Báo cáo tài chính quý 1/2023

24/04/2023

SFN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/04/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dệt lưới Sài Gòn bắt đầu từ ngày 08/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.đợt 2 năm 2022