Tin tức & sự kiện

14/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dệt lưới Sài Gòn bắt đầu từ ngày 18/10/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/09/2022

SFN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/09/2022

SFN: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

06/09/2022

SFN: Thông báo v.v chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

22/08/2022

SFN: Giải trình BCTC bán niên 2022

11/08/2022

SFN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

SFN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/08/2022

SFN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

SFN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

SFN: Thay đổi nhân sự

05/07/2022

SFN: Thay đổi nhân sự

05/07/2022

SFN: Thay đổi nhân sự

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

27/05/2022

SFN: Nghị quyết HĐQT chọn công ty thực hiện công tác kiểm toán

23/05/2022

SFN: Ông Lê Hữu Phước tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám Đốc

09/05/2022

SFN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trương Công Minh

21/04/2022

SFN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dệt lưới Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 23/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/04/2022

SFN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/04/2022

SFN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022